ACE โชว์ข่าวดี คว้าโรงไฟฟ้าชุมชน 18 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 59 เมกะวัตต์ เติมเป้าหมาย 1,000 เมกะวัตต์

ACE ข่าวดียังมีต่อเนื่อง ตอกหมุดศักยภาพผู้นำธุรกิจพลังงานสะอาดตัวจริง คว้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากได้มากสุด รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 59 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตเสนอขายรวม 50 เมกะวัตต์ โดยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กำแพงเพชร บุรีรัมย์ และราชบุรี มั่นใจทุกโครงการช่วยสร้างประโยชน์ให้ชุมชนสูงสุด

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นั้น บริษัทย่อยของ ACE ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 18 บริษัท รวม 18 โครงการ (1 บริษัทย่อยต่อ 1 โครงการ) คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 59.00 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตเสนอขายรวม 50.00 เมกะวัตต์ ตามลำดับ โดยโครงการที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) ทั้ง 18 โครงการ สำหรับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการศึกษาเงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วัน หลัง กกพ. ประกาศรายชื่อฯ โดย กกพ. กําหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายใน 36 เดือน นับจากวันลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2568 

“การได้รับคัดเลือกประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าสำคัญของบริษัทฯ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้นำพลังงานสะอาด ซึ่งจะช่วยเสริมให้เป้าหมายการเพิ่มกำลังผลิตมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์รุดหน้ามากยิ่งขึ้น โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการประมูลครั้งนี้ มาจากการที่บริษัทฯ มีประสบการณ์และความสำเร็จในการพัฒนาและดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหลายพื้นที่ และการมีเครือข่ายเกษตรกรและวัตถุดิบชีวมวลและชีวภาพ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการวิจัยพัฒนาพืชพลังงาน รวมถึงข้อเสนอที่เชื่อว่าจะช่วยสร้างให้เกิดประโยชน์กับชุมชนแต่ละพื้นที่ได้สูงสุด” นายธนะชัย กล่าว

อนึ่ง นอกจากการดำเนินธุรกิจแล้วที่ผ่านมา ACE ยังตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนความช่วยเหลือแก่พนักงาน ชาวบ้าน หน่วยงานราชการ โรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่อยู่รอบพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของ ACE ทั่วทุกภูมิภาคมาต่อเนื่อง ทั้งการมอบถุงสู้โควิด จำนวน 10,000 ชุด ซึ่งภายในประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันทั้งหน้ากากอนามัยและขวดสเปรย์​แอลกอฮอล์​ มอบเตียงสนาม จำนวน 2,000 เตียง มอบอุปกรณ์เครื่องนอนเตียงสนาม เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องมือทางการแพทย์ อาทิ เครื่องสแกนวัดอุณหภูมิ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ฯลฯ โดยจะยังคงมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือเคียงคู่คนไทยสู้ภัยโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และพร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกคนพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน