ACE สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

นางจิรฐา ทรงเมตตา (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE และคณะผู้บริหารบริษัทฯ มอบข้าวสารจำนวน 3,000 ถุง รวมมูลค่า 300,000 บาท ให้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับใช้เป็นสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป่าให้อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารตลอดจนพัฒนาคุณชีวิตราษฎรในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด