ACE ประเดิมปีใหม่ด้วยการเซ็น PPA โรงไฟฟ้า SPP Hybrid กำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ พร้อมเร่งรัดเซ็น PPA โรงไฟฟ้า SPP Hybrid ที่เหลืออีก 3 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 73 เมกะวัตต์ คาดทั้งปีมี PPA เพิ่มตามเป้า

ACE ประเดิมศักราชใหม่ ประกาศข่าวดีโรงไฟฟ้า SPP Hybrid คลองขลุง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 20 เมกะวัตต์ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟผ. เรียบร้อยแล้ว พร้อมลงมือก่อสร้างควบคู่ไปกับโรงไฟฟ้าชีวมวล VSPP คลองขลุง ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ที่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างไปก่อนหน้านี้ รวมเปิดหน้างานการก่อสร้างพร้อมกัน 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.9 เมกะวัตต์ พร้อมกันนี้ยังเร่งเดินหน้าเซ็น PPA โครงการ SPP Hybrid ที่เหลืออีก 3 โครงการ ทำให้ทั้งปีคาดว่าจะมี PPA ใหม่เพิ่มขึ้นตามเป้า นอกจากนี้ ยังมีโรงไฟฟ้าที่คาดว่าจะได้เพิ่มอีกจากการเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่อง 150 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ ตามที่ภาครัฐกำลังจะมีการเปิดประมูลในเร็วๆ นี้

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง (SPP Hybrid คลองขลุง) จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานชีวมวลร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 20 เมกะวัตต์ ดำเนินการโดยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (BPP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ACE ถือหุ้นโดยอ้อมสัดส่วน 100% ได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ขนาด 13.31 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แบบ Feed-in Tariff (FiT) อายุสัญญา 20 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

"ปี 2564 นี้ เป็นปีที่บริษัทคาดหวังว่าโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ของบริษัทที่มีอยู่ในมือจำนวนมากจะทยอยได้รับการเซ็น PPA จนครบถ้วนและเริ่มการก่อสร้างได้เป็นส่วนใหญ่ โดยมีข่าวดีแรกต้อนรับการเปิดศักราชใหม่ด้วยการเซ็น PPA โครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid คลองขลุง กำลังการผลิตติดตั้ง 20 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในไตรมาสแรกปีนี้และคาดว่าจะแล้วเสร็จและ COD ในปี 2565 ส่วนโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid ที่เหลืออีก 3 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 73 เมกะวัตต์ ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนก็มีความคืบหน้าไปมากเป็นที่น่าพอใจ และคาดการณ์ว่าอีกไม่นานน่าจะมีข่าวดีของการเซ็น PPA ทยอยตามออกมาเช่นกัน" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACE กล่าว

โครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid คลองขลุง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และอยู่ติดกับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล VSPP คลองขลุง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งเป็นโครงการของบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ("ACP") ที่เป็นอีกบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ ทำให้ในปัจจุบัน ACE มีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและกำลังจะเริ่มก่อสร้างในพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร รวม 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.9 เมกะวัตต์

นอกจากโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ในขั้นตอนการเซ็น PPA และการก่อสร้างแล้ว ในปี 2564 นี้ ACE ยังมีโอกาสที่จะได้รับสิทธิการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก จากการที่ภาครัฐมีแผนจะเปิดให้มีการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่อง 150 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ ตามแผนของกระทรวงพลังงาน โดยหากมีการเปิดประมูลเมื่อใด ACE ก็พร้อมเต็มที่ในการเข้าร่วมประมูล เนื่องจาก "โรงไฟฟ้าชุมชน" และ "โรงไฟฟ้าขยะชุมชน" เป็นโรงไฟฟ้าประเภทที่ ACE มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษและมีจุดแข็งมากมายหลายด้าน รวมทั้งมีผลงานโครงการในอดีตจำนวนมากที่เป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จ ทำให้ ACE มั่นใจว่าจะได้รับสิทธิการพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติมจากการเข้าร่วมประมูลดังกล่าว

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ACE มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว กำลังการผลิตติดตั้งรวม 245.91 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563) และมีกำลังการผลิตติดตั้งที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 203.66 เมกะวัตต์ รวมเป็นกำลังการผลิตติดตั้ง 449.57 เมกะวัตต์ และด้วยจุดเด่นที่สามารถบริหารจัดการรวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าได้หลากประเภทจึงยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้ง ด้วยการเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าและการเจรจาซื้อกิจการโรงไฟฟ้าต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศอีกเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนให้ ACE บรรลุเป้าหมายการเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งให้ได้มากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567