ACE ร่วมสนับสนุนพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จํากัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อการกุศลจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดลุ่มเจริญศรัทธา วันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม 2562 โดยจะนําไปมอบให้เกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18 สิงหาคม 2562 จํานวน 217 ชีวิต ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 67 ครั้ง รวมจํานวนโค-กระบือ 13,514 ชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยชีวิตโค-กระบือ และอนุรักษ์ โค-กระบือ มิให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย และบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรในชนบท สนอง แนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” บุญบารมีและกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้า ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 และ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562