ACE ปลื้มนักลงทุนสถาบันชั้นนำกว่า 10 แห่ง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและเก็บข้อมูล โรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนต้นแบบ และ โรงไฟฟ้าขยะชุมชนต้นแบบ Zero Discharge ของประเทศไทย ที่ จังหวัดขอนแก่น

 

ACE ปลื้มนักลงทุนสถาบันชั้นนำกว่า 10 แห่ง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและเก็บข้อมูล
โรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนต้นแบบ และ โรงไฟฟ้าขยะชุมชนต้นแบบ Zero Discharge
ของประเทศไทย ที่ จังหวัดขอนแก่น

บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ หรือ ACE ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างคับคั่งตั้งแต่ยังไม่เสนอขายหุ้น IPO สำหรับ บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ หรือ ACE ที่กำลังเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่าสุดผู้บริหารมากความสามารถ ‘คุณจิรฐา ทรงเมตตา’ และ ‘คุณธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ’ พร้อมทีมผู้บริหาร สร้างความประทับใจแก่นักลงทุนสถาบันชั้นนำกว่า 10 สถาบัน หลังลงพื้นที่เยี่ยมชมศึกษาอย่างจริงจัง โรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบ(โรงไฟฟ้าน้ำพอง) ที่พัฒนาเครื่องจักรจนสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีที่แสดงถึงศักยภาพโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนต้นแบบที่จังหวัดขอนแก่น ที่มีการออกแบบกระบวนการผลิตให้ปลอดกลิ่น ไร้ควัน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปล่อยของเสียและน้ำเสียกลับสู่ชุมชน(Zero Discharge) โดย ACE มีเป้าหมายในการสร้างสถิติการเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าเต็มกำลังการผลิตให้ยาวนานที่สุด ให้สมกับที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด The Clean Energy Leader อย่างแท้จริง

สำหรับการเยี่ยมชมครั้งนี้สร้างความสนใจแก่นักลงทุนหลังจากเข้าเยี่ยมชมกระบวนการอย่างละเอียด แสดงถึงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแสดงถึงศักยภาพ และทำให้กลายเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างครบวงจร