• ผู้นำด้านพลังงานสะอาด

ผลการดำเนินงานของเรา

ACE map

โครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

18 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

239.91 เมกะวัตต์


โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

18 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

209.36 เมกะวัตต์


กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

449.27 เมกะวัตต์

มุมนักลงทุน

ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน

ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ:
SET: ACE
2.66
(สกุลเงิน บาท)
-0.06 (-2.21%)
เปลี่ยนแปลง (%)
3,198,400
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.66-2.72
ช่วงราคาระหว่างวัน

ข่าวสารและกิจกรรม

มีสิ่งใหม่ๆ เสมอที่ ACE

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เราให้ความสำคัญกับบุคลากร เพื่อให้เกิดเป็นทีมที่ดีที่สุด ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโต และความสำเร็จขององค์กร

อ่านทั้งหมด