โครงการ Solar Rooftop 2

สถานที่ : อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ดำเนินการโดย : บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด

0.73 เมกกะวัตต์

กำลังการผลิตรวม

2562

เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้า