โครงการ Solar Rooftop 1

สถานที่ : อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ดำเนินการโดย : บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด

1.0เมกกะวัตต์

กำลังการผลิตรวม

2561

เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้า