รมต.บังคลาเทศเยือน ACE ศึกษาต้นแบบเทคโนโลยีการจัดขยะอย่างยั่งยืนของไทย

วันที่ 16 มีนาคม 62 คณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ Md. Tajul Islam รมต.กระทรวงการปกครองท้องถิ่นและการพัฒนาชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา พร้อมคณะ เยี่ยมชมเทคโนโลยีโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาเรียนรู้ต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะประเทศบังคลาเทศให้มีประสิทธิภาพ และขยายความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกันต่อไปในอนาคต ณ บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด จ.ขอนแก่น ในเครือกลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)