สารจากผู้บริหาร คุณจิรฐา ทรงเมตตา ห่วงใยบุคลากรและชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของACE สู้วิกฤตโควิด-19