คณะผู้บริหาร ACE เปิดบ้านต้อนรับ รมว.กระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมเทคโนโลยีการแปรรูปขยะสู่พลังงานไฟฟ้า

คุณจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ให้การต้อนรับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกองเอก ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะเข้าศึกษาเยี่ยมชมและติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโรงไฟฟ้ากำจัดขยะของเทศบาลนครขอนแก่นขนาดกำลังผลิต 6 Mw.

ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีนเพาเวอร์ จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้สูงสุดถึงวันละ 600 ตัน ก่อนแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ต้นแบบโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอดคล้องนโยบายภาครัฐในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องยั่งยืนต่อไป