กลุ่มบริษัท ACE โชว์เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าแก่สมาชิกหอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC)

เรียกว่ามีองค์กรต่างๆ แวะเวียนเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบไม่ขาดสาย สมกับเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยล่าสุดคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ หรือ ACE เปิดบ้านต้อนรับกลุ่มผู้ประกอบการและนักธุรกิจ จากสมาชิกหอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC) เข้าชมเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดชีวมวล อ.บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ของกลุ่มบริษัท ACE พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองการทำธุรกิจ แบบนี้เห็นทีจะเป็นอีกหนึ่งหุ้น IPO น้องใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างแน่นอน