โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 1 และ 2 จับมือชุมชน ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด แก่รพ.นาบอน ชาวนาบอน

 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ทีมชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 1 และ 2 ภายใต้กลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย สนับสนุนชุมชนรอบพื้นที่จัดทำอาหาร น้ำดื่ม จำนวน 140 ชุด และอาหารว่าง จำนวน 400 ชุด ส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายกิตติศักดิ์ ทรงแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปของโรงพยาบาลเป็นผู้แทนรับมอบ

ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วประเทศที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ส่งเสริมให้คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และร่วมยกระดับคุณภาพชีวิต สุขอนามัยที่ดีแก่ชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า เพื่อให้เติบโตเคียงคู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนมั่นคงต่อไป

 

ที่มา naewna