ACE ร่วมส่งกำลังใจ รพ.นาบอน-ชาวนาบอนสู้ภัยโควิด-19

ทีมชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 1 และ 2 ภายใต้กลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ สนับสนุนชุมชนรอบพื้นที่จัดทำอาหาร น้ำดื่ม จำนวน 140 ชุด และอาหารว่าง จำนวน 400 ชุด ส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายกิตติศักดิ์ ทรงแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปของโรงพยาบาลเป็นผู้แทนรับมอบ

ที่มา hoonsmart