โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 1 และ 2 จับมือชุมชน ร่วมส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลนาบอนและชาวนาบอน

มิติหุ้น – ทีมชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 1 และ 2 ภายใต้กลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE สนับสนุนชุมชนรอบพื้นที่จัดทำอาหาร น้ำดื่ม จำนวน 140 ชุด และอาหารว่าง จำนวน 400 ชุด ส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายกิตติศักดิ์ ทรงแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปของโรงพยาบาลเป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ส่งเสริมให้คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และร่วมยกระดับคุณภาพชีวิต สุขอนามัยที่ดีแก่ชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า เพื่อให้เติบโตเคียงคู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนมั่นคงต่อไป

ที่มา mitihoon