ACE ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง เสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 1,818 ล้านหุ้น เข้า SET ในไตรมาส 4/2562

ทันหุ้น –ACE ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง เสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 1,818 ล้านหุ้น เข้า SET ในไตรมาส 4/2562 ระดมทุนขยายพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และชำระคืนหุ้นกู้ ขณะที่ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 211 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา 20 โครงการ กำลังการผลิตรวม 210 เมกะวัตต์ พร้อมตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 1,000 เมกะวัตต์ในปี 2567

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัทแอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในไตรมาส 4/2562 และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 1,818 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 16% ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้

*ระดมทุนขยายธุรกิจ

สำหรับวัตถุประสงค์การระดมทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทที่อยู่ระหว่างการพัฒนาราว 20 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid, โครงการโรงไฟฟ้า MSW และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (VSPP) ซึ่งจะส่งผลทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมเพิ่มเป็น 421.37 เมกะวัตต์ ใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 1,000 เมกะวัตต์ในปี 2567 จากปัจจุบัน ACE มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตรวม 211.18 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยสิ้นปีนี้จะมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 1,450 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 6.8% ซึ่งหากนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวจะส่งผลทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทปรับตัวดีขึ้น หรือคาดว่าจะมีต้นทุนต่ำกว่า 4% และส่งผลดีต่อการทำเครดิตเรทติ้งด้วย ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทต่อไป

*รายได้-กำไรเติบโตต่อเนื่อง

ด้านนายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACE กล่าวว่า ผลประกอบการของ ACE มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2559-2561 มีรายได้รวม 2,161 ล้านบาท, 4,346 ล้านบาท และ 4,849 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 50% และมีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท 334 ล้านบาท และ 547 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 102%

ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 2,555 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 342 ล้านบาท รวมถึงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (IBD/Equity) 1.2 เท่า

*พื้นฐานแข็งแกร่ง

นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า ACE เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศไทย จะเป็นทางเลือกที่ดีแก่ผู้ลงทุนท่ามกลางสถานะทางเศรษฐกิจของโลกที่มีความผันผวน และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลงจากการคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะทำให้หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่มีผลตอบแทนที่มั่นคง จะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน

ACE มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวที่มีความเสี่ยงต่ำและมีความมั่นคงสูง บริษัทอยู่ในช่วงการขยายการผลิต โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตให้ถึงระดับ 1,000 MW ในปี 2567 พร้อมกันนี้พลังงานสะอาดก็เป็น Mega Trend ของโลกด้วย อีกทั้งบริษัท ยังมีปณิธานและความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมที่จะดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการใช้นโยบายส่งเสริมสังคม สิ่งแวดล้อม และใช้หลักการธรรมาภิบาลที่ดีในการกำกับดูแลกิจการตามแนวทาง ESG อย่างเคร่งคัด

ด้านนางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะ Sole Bookrunner และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า ACE มีความโดดเด่นที่น่าสนใจต่อนักลงทุน เนื่องจากเป็นผู้นำโรงไฟฟ้าสะอาดต้นแบบของประเทศไทย, รายได้และกระแสเงินสดมีเสถียรภาพสูง, อัตรากำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน, แผนโครงการในอนาคตและความเชี่ยวชาญของบริษัทสนับสนุนแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง ,ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนที่กำลังขยายตัว และศักยภาพในการเติบโตอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น รายได้จากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น

 ที่มา: https://www.thunhoon.com/209102/22/13/