ACE เดินหน้าเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตรียมขาย Ipo ไม่เกิน 1,818 ล้านหุ้น

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE เดินหน้าเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตรียมขาย Ipo ไม่เกิน 1,818 ล้านหุ้น

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร และ นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ชูจุดแข็งและโอกาสการเติบโตของ ACE บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแห่งประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านพลังงานสะอาด ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (Cod) แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์

ตัวเลขปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งสิ้น 166.5 เมกะวัตต์ ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม แนะนักลงทุน ACE เป็นทางเลือกที่ดีท่ามกลางเศรษฐกิจโลกผันผวน อัตราดอกเบี้ยขาลงคาดการณ์ตามนโยบาย Fed ส่งผลให้ผลตอบแทนในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้ามีผลตอบแทนมั่นคง

นางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะ Sole Bookrunner และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม ยืนยันข้อมูล ACE ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แก่สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย

วันนี้ ACE เตรียมขายหุ้น Ipo จำนวนไม่เกิน 1,818 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.56 ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ที่มา: https://www.facebook.com/1683658098593742/posts/2202315713394642/