โรงไฟฟ้าขยะชุมชนฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวและสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คุณวิศรุต เชาว์ชัยภูมิ ผู้จัดการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนขอนแก่น (MSW ขอนแก่น) บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด พร้อมคุณรัตนรัตน์ หมื่นสา ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ได้ร่วมงานแถลงข่าว พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน “เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น” ประจำปี 2562 จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน ให้คงอยู่และเผยแพร่ไปยังคนรุ่นต่อไป และยังส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น

ซึ่งงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 มีกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2562 นี้ ณ บริเวณสนามหน้า ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น