โรงไฟฟ้าขยะชุมชนฯ เข้าร่วมพิธีเปิดและสนับสนุนกีฬากลุ่มสำราญ-โนนท่อน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าขยะชุมชนขอนแก่น บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ได้รับเข้าร่วมพิธีเปิดและให้การสนับสนุนงานการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในกลุ่มสำราญ-โนนท่อน ประจำปีการศึกษา 2562 (สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1) ณ สนามกีฬากลาง โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น (พื้นที่ชุมชนรัศมี 3 กม.) ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จำนวน 10 โรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู คณะนักเรียน-นักกีฬา และประชาชนเข้าร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 570 คน โดยมี นายคำเตียง ก่ำเกลี้ยง ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ ประธานจัดการแข่งขัน เป็นผู้รับมอบ