โรงไฟฟ้าขยะชุมชนขอนแก่น (MSW ขอนแก่น) ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายผ้าไตรจีวร และภัตราหารเช้า

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด โรงไฟฟ้าขยะชุมชนขอนแก่น (MSW จ.ขอนแก่น) ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายผ้าไตรจีวร ถวายภัตราหารเช้า และทำพิธีสวดมาติกาบังสุกุล เทพ 19 ชั้นพรม 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 14 ชั้นบาดาล เจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ที่โรงไฟฟ้าฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นศิริมงคลแก่พนักงานทุกท่านในการทำงาน