โรงไฟฟ้าขยะฯ (MSW ขอนแก่น) สนับสนุนโรงครัวและเครื่องดื่ม งานตั้งองค์กฐิน ม.7 บ้านคำบอน

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอว์ จำกัด โรงไฟฟ้าขยะชุมชนขอนแก่น (MSW ขอนแก่น) ได้สนับสนุนงบประมาณโรงครัวและเครื่องดื่ม งานตั้งองค์กฐินสามัคคี ม.7 บ้านคำบอน(ชุมชนรัศมี 1 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้า) เพื่อนำถวายทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าคำบอน ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายประจบ การโสภา ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 เป็นผู้รับมอบ ภายในงานมีผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมงานประมาณ 120 คน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร