โรงไฟฟ้าขยะฯ ร่วมกิจกรรมทอดกฐิน วัดป่าคำบอน

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอว์ จำกัด โรงไฟฟ้าขยะชุมชนขอนแก่น (MSW ขอนแก่น) ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าคำบอน หมู่ที่ 7 บ้านคำบอน ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ชุมชนรัศมี 1 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้า) ภายในงานมีผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมงานประมาณ 200 คน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยกองกฐินโรงไฟฟ้าขยะฯ ได้ยอดทั้งสิ้น 5,599 บาท