โรงไฟฟ้าขยะชุมชนขอนแก่น ร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการ งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาดชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอว์ จำกัด โรงไฟฟ้าขยะชุมชนขอนแก่น (MSW ขอนแก่น) ได้ร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการของโรงไฟฟ้าขยะชุมชนขอนแก่น ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ฯพณฯ ท่านถาวอน สีหาพม ท่านกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ประจำประเทศไทย ณ จ.ขอนแก่น ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของบริษัทฯ และในงานมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นิสิตนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมาก โดยงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ มีกำหนดจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งงานเทศกาลไหมฯ และงานกาชาด จ.ขอนแก่น เป็นงานที่จัดต่อเนื่องมายาวนานเกือบ 40 ปีแล้ว