ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ รวมใจน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ รวมใจน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563