ACE เนื้อหอมนักลงทุนสนใจจองหุ้น ลุยขยายโรงไฟฟ้ามากกว่า 1,000 เมกะวัตต์

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE กล่าวว่า หลังจากที่เปิดให้นักลงทุนร่วมรับฟังจุดเด่นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ ACE และแผนการขยายโรงไฟฟ้าที่มีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 ซึ่งมีนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังกว่า 200 คน นอกจากนี้บริษัทยังเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 1,018 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้

สำหรับนักลงทุนรายย่อยจะต้องจองซื้อที่ราคา 4.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น 4.00-4.40 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาจองซื้อที่ 4.40 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นให้กับผู้จองซื้อทุกราย และเตรียมเปิดจองซื้อแก่นักลงทุนรายย่อยในวันที่ 1, 4 และ 5 พฤศจิกายน 2562 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้

บริษัทแอ๊บโชลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ หรือ ACE เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลก ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และมีความเชี่ยวชาญในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ก๊าซธรรมชาติ และขยะชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าผ่านการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวและก่อให้เกิด Economy of Scale ในการบริหารโรงไฟฟ้าเพื่อให้มีต้นทุนต่ำที่สุด

ที่มา: Thaipost