ACE ห่วงใยบุคลากร จัดทำประกันกลุ่มพร้อมจองซื้อวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราว 3 พันโดส เพื่อเร่งเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคโควิด-19 ให้พนักงาน

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ตระหนักถึงความห่วงใยในสุขภาพของบุคลากร จึงได้จัดทำประกันกลุ่มคุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาทต่อรายให้กับบุคลากรเป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมจองซื้อวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ผ่าน “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” จำนวน 2,930 โดส เพื่อเร่งเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคโควิด-19 ให้บุคลากร ซึ่งรอยืนยันการจองจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขานรับนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็วทั่วถึง เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป