สารแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 61 ปี