ACE นำโดยตัวแทนโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง จ.กำแพงเพชร มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE นำโดยตัวแทนโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง ซึ่งภายในประกอบไปด้วย น้ำดื่ม นม ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง ผงซักฟอก เครื่องสาธารณูปโภค แก่ชาวบ้านหมู่ 4 บ้านหนองขาม ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ติดตามสถานการณ์ รวมถึงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ทั้งนี้บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของชาวบ้าน อ.คลองขลุง ที่ประสบอุทกภัย จึงได้จัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่