โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ่อพลอย ได้ร่วมให้การสนับสนุนข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง และน้ำดื่มจำนวน 100 ขวด ให้แก่กลุ่มจิตอาสาในการจัดกิจกรรมพัฒนาหนองน้ำสาธารณะ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ่อพลอย ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ได้ร่วมให้การสนับสนุนข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง และน้ำดื่มจำนวน 100 ขวด ให้แก่กลุ่มจิตอาสาในการจัดกิจกรรมพัฒนาหนองน้ำสาธารณะและถนนในพื้นที่ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 นี้