โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ่อพลอย ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน พัฒนาและซ่อมแซมคอสะพานสาธารณะ (ลำตะเพิน) ที่ชำรุด

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ่อพลอย ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท แอ็ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา หมู่ 6 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน พัฒนาและซ่อมแซมคอสะพานสาธารณะ (ลำตะเพิน) ที่ชำรุด เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ่อพลอยมีน้ำไหลหลาก ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านและผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรภายในพื้นที่ชุมชนได้อย่างปลอดภัย