โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดโพนทอง ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำรงชีวิตของชาวบ้านเป็นหลัก จึงได้จัดกิจกรรม “โครงการซ่อมสร้างสุข”

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดโพนทอง ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำรงชีวิตของชาวบ้านเป็นหลัก จึงได้จัดกิจกรรม “โครงการซ่อมสร้างสุข” โดยสนับสนุนคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 5 คิว ซึ่งมีพนักงาน กำนันและชาวบ้าน ร่วมแรงร่วมใจกันซ่อมแซมถนนเส้นหลักบริเวณ หมู่ที่ 2 บ้านท่าสำราญ ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นถนนที่ใช้สัญจรเป็นประจำ ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวเกิดการชำรุด เป็นเหตุให้ผู้ที่สัญจรบนถนนเส้นนี้ไม่ได้รับความสะดวกและไม่ปลอดภัย

ทั้งนี้โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดโพนทอง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุน ช่วยเหลือและพร้อมอยู่เคียงข้างชุมชนตลอดไป