ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ 140/6 ชั้นที่ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

ข้อมูลทั่วไป

081-104-8821 Email: info@ace-energy.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์

065-986-4103 Email: IR@ace-energy.co.th

รับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

084-4395299, 084-4391999
แบบฟอร์มการติดต่อ

เราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นหรือคำถามของคุณ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด