ธุรกิจซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ดำเนินการโดย บริษัท เพาเวอร์ซัพพลาย แอนด์ เมนเทแนนซ์เซอร์วิส จำกัด หรือ PSMS โดยให้บริการด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลัก