• ผู้นำด้านพลังงานสะอาด

ผลการดำเนินงานของเรา

ACE map

โครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

22 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

247.67 เมกะวัตต์


โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

35 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

280.70 เมกะวัตต์


กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

528.37 เมกะวัตต์

มุมนักลงทุน

ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน

ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ:
SET: ACE
3.62
(สกุลเงิน บาท)
+0.04 (1.12%)
เปลี่ยนแปลง (%)
19,330,300
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.56-3.62
ช่วงราคาระหว่างวัน

ข่าวสารและกิจกรรม

มีสิ่งใหม่ๆ เสมอที่ ACE

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เราให้ความสำคัญกับบุคลากร เพื่อให้เกิดเป็นทีมที่ดีที่สุด ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโต และความสำเร็จขององค์กร

อ่านทั้งหมด