บทวิเคราะห์หลักทรัพย์และติดต่อนักวิเคราะห์

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์

วันที่ Broker ดาวน์โหลด
30 พฤศจิกายน 2564 Breaking News ACE จาก SCB Securities Co., Ltd.
14 ตุลาคม 2564 บทวิเคราะห์ ACE จาก SCB Securities Co., Ltd.
11 ตุลาคม 2564 บทวิเคราะห์ ACE จาก Finansia Syrus Securities Public Co. Ltd.
11 ตุลาคม 2564 บทวิเคราะห์ ACE จาก Kasikorn Securities
29 กันยายน 2564 บทวิเคราะห์ ACE จาก Thanachart Securities Public Co. Ltd.

ติดต่อนักวิเคราะห์

Broker ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) คุณสุวัฒน์ สินสาฎก 02 949 1005 suwat.sin@fssia.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) คุณศิริลักษณ์ พินทุสุนทร 02 949 1005 Siriluck.pin@fssia.com
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณอรมงคล ตันติธนาธร 02 696 0057 Ornmongkol.T@kasikornsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณชัยพัชร ธนวัฒโน 02 949 1005 chaipat.thanawattano@scb.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด คุณธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์ 02 009 8071 Theethanat.j@yuanta.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด คุณณัชพล แพรสีเจริญ 02 009 8056 Natchapon.P@yuanta.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) คุณณัฐภพ ประสิทธิ์สุขสันต์ 02 617 4986 nuttapop.pra@thanachartsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด คุณเอกรินทร์ วงษ์ศิริ 02 801 9337 Ekkarin@trinitythai.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย 02 635 1700 ต่อ 486 DanaiT@phillp.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) คุณเวทิต ตั้งจินดากุล 02 949 1005 Wetid.ta@rhbgroup.com