ราคาหลักทรัพย์

SET: ACE
ปรับปรุงเมื่อ:
2.66
(สกุลเงิน บาท)
-0.06 (-2.21%)
เปลี่ยนแปลง (%)
3,198,400
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,577,566
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
2.66-2.72
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.72
(สกุลเงิน บาท)
วันก่อนหน้า
(สกุลเงิน บาท)
2.70
(สกุลเงิน บาท)
ราคาเปิด
(สกุลเงิน บาท)
1.90-5.05
(สกุลเงิน บาท)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
(สกุลเงิน บาท)