ราคาหลักทรัพย์

SET: ACE
ปรับปรุงเมื่อ:
2.84
(สกุลเงิน บาท)
+0.12 (4.41%)
เปลี่ยนแปลง (%)
49,899,728
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
140,388,492
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
2.72-2.86
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.72
(สกุลเงิน บาท)
วันก่อนหน้า
(สกุลเงิน บาท)
2.72
(สกุลเงิน บาท)
ราคาเปิด
(สกุลเงิน บาท)
2.62-4.60
(สกุลเงิน บาท)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
(สกุลเงิน บาท)