ราคาหลักทรัพย์

SET: ACE
ปรับปรุงเมื่อ:
3.16
(สกุลเงิน บาท)
-0.08 (-2.47%)
เปลี่ยนแปลง (%)
17,815,500
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
56,763,714
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
3.16-3.24
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.24
(สกุลเงิน บาท)
วันก่อนหน้า
(สกุลเงิน บาท)
3.22
(สกุลเงิน บาท)
ราคาเปิด
(สกุลเงิน บาท)
3.16-4.60
(สกุลเงิน บาท)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
(สกุลเงิน บาท)