ราคาหลักทรัพย์

SET: ACE
ปรับปรุงเมื่อ:
3.72
(สกุลเงิน บาท)
- (-%)
เปลี่ยนแปลง (%)
27,353,700
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
102,167,502
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
3.72-3.76
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.72
(สกุลเงิน บาท)
วันก่อนหน้า
(สกุลเงิน บาท)
3.74
(สกุลเงิน บาท)
ราคาเปิด
(สกุลเงิน บาท)
2.38-4.28
(สกุลเงิน บาท)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
(สกุลเงิน บาท)