ราคาหลักทรัพย์

SET: ACE
ปรับปรุงเมื่อ:
3.52
(สกุลเงิน บาท)
-0.04 (-1.12%)
เปลี่ยนแปลง (%)
24,514,300
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
86,338,444
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
3.48-3.58
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.56
(สกุลเงิน บาท)
วันก่อนหน้า
(สกุลเงิน บาท)
3.56
(สกุลเงิน บาท)
ราคาเปิด
(สกุลเงิน บาท)
1.90-4.32
(สกุลเงิน บาท)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
(สกุลเงิน บาท)