ราคาหลักทรัพย์

SET: ACE
ปรับปรุงเมื่อ:
4.00
(สกุลเงิน บาท)
+0.28 (7.53%)
เปลี่ยนแปลง (%)
58,408,000
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
225,702,080
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
3.74-4.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.72
(สกุลเงิน บาท)
วันก่อนหน้า
(สกุลเงิน บาท)
3.76
(สกุลเงิน บาท)
ราคาเปิด
(สกุลเงิน บาท)
1.90-5.05
(สกุลเงิน บาท)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
(สกุลเงิน บาท)