ราคาหลักทรัพย์

SET: ACE
ปรับปรุงเมื่อ:
4.08
(สกุลเงิน บาท)
- (-%)
เปลี่ยนแปลง (%)
-
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
---
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.08
(สกุลเงิน บาท)
วันก่อนหน้า
(สกุลเงิน บาท)
-
(สกุลเงิน บาท)
ราคาเปิด
(สกุลเงิน บาท)
2.38-4.60
(สกุลเงิน บาท)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
(สกุลเงิน บาท)