รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/03/2564 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย วิระชัย ทรงเมตตา 2,282,528,920 22.43
2. นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา 2,088,884,200 20.53
3. นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา 1,820,563,120 17.89
4. นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา 1,682,596,880 16.53
5. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 363,451,540 3.57
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 219,782,784 2.16
7. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET01 215,365,500 2.12
8. บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 110,981,560 1.09
9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 100,000,000 0.98
10. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 93,746,500 0.92