รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/2565 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย วิระชัย ทรงเมตตา 2,282,528,920 22.43
2. นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา 2,088,884,200 20.53
3. นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา 1,820,563,120 17.89
4. นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา 1,537,827,080 15.11
5. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 363,451,540 3.57
6. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ STRATEGIC INVEST L 235,262,500 2.31
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 190,328,158 1.87
8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 96,000,000 0.94
9. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 86,130,000 0.85
10. นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์ 75,820,800 0.75