หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“ACE”) ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศ และเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดของไทย (The Clean Energy Leader) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ

ACE มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี และมีความเชี่ยวชาญสูงด้านเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล เชื้อเพลิงขยะมูลฝอย เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ และพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้ง เรายังมีการคิดค้น วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิตและควบคุมต้นทุนในการบริหารจัดการต่างๆ ให้ลดลงได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการวิจัยพันธุ์ไม้โตเร็วและพืชพลังงาน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกและจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า ภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านการผลิตพลังงานสะอาดและยั่งยืนต้นแบบของโลก ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชั้นนำของโลกที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายขยายกำลังการผลิตติดตั้งรวมให้ถึง 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 ควบคู่กับการมุ่งสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งทางธุรกิจอย่างยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงไฟฟ้า รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

ปัจจุบัน ACE ได้รับคัดเลือกให้เข้าคำนวณในดัชนี SET100 รวมถึงดัชนีระดับสากลอย่าง FTSE SET Mid Cap และ FTSE SET Shariah Index โดยองค์กรระดับโลกอย่าง FTSE Russell ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี MSCI Global Small Cap

ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ:
SET: ACE
2.84
(สกุลเงิน บาท)
+0.12 (4.41%)
เปลี่ยนแปลง (%)
49,899,728
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.72-2.86
ช่วงราคาระหว่างวัน