หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ ด้วยบุคคลากร กระบวนการและเทคโนโลยีอันเป็นเลิศ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

ผลงานของเรา

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

13 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

211.18 เมกะวัตต์


โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

20 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

210.19 เมกะวัตต์


กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

421.37 เมกะวัตต์

ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ:
SET: ACE
(สกุลเงิน บาท)
4.20
-0.08 (-1.87%)
เปลี่ยนแปลง (%)
138,770,700
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.98-4.36
ช่วงราคาระหว่างวัน