หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ ด้วยบุคคลากร กระบวนการและเทคโนโลยีอันเป็นเลิศ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

ผลงานของเรา

โครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

23 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

257.57 เมกะวัตต์


โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

34 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

270.80 เมกะวัตต์


กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

528.37 เมกะวัตต์

ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ:
SET: ACE
3.16
(สกุลเงิน บาท)
-0.08 (-2.47%)
เปลี่ยนแปลง (%)
17,815,500
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.16-3.24
ช่วงราคาระหว่างวัน
อีเมล์รับข่าวสาร

เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุด ท่านสามารถฝากอีเมล์ของท่านเพื่อรับการแจ้งข่าวสารอัตโนมัติ