หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ ด้วยบุคคลากร กระบวนการและเทคโนโลยีอันเป็นเลิศ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

ผลงานของเรา

โครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

19 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

245.91 เมกะวัตต์


โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

17 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

203.66 เมกะวัตต์


กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

449.57 เมกะวัตต์

ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ:
SET: ACE
3.52
(สกุลเงิน บาท)
-0.04 (-1.12%)
เปลี่ยนแปลง (%)
24,514,300
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.48-3.58
ช่วงราคาระหว่างวัน