หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ ด้วยบุคคลากร กระบวนการและเทคโนโลยีอันเป็นเลิศ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

ผลงานของเรา

โครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

22 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

247.67 เมกะวัตต์


โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

15 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

201.90 เมกะวัตต์


กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

449.57 เมกะวัตต์

ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ:
SET: ACE
4.08
(สกุลเงิน บาท)
- (-%)
เปลี่ยนแปลง (%)
-
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
---
ช่วงราคาระหว่างวัน
อีเมล์รับข่าวสาร

เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุด ท่านสามารถฝากอีเมล์ของท่านเพื่อรับการแจ้งข่าวสารอัตโนมัติ