หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ ด้วยบุคคลากร กระบวนการและเทคโนโลยีอันเป็นเลิศ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

ผลงานของเรา

โครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

18 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

239.91 เมกะวัตต์


โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

18 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

209.36 เมกะวัตต์


กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

449.27 เมกะวัตต์

ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ:
SET: ACE
2.66
(สกุลเงิน บาท)
-0.06 (-2.21%)
เปลี่ยนแปลง (%)
3,198,400
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.66-2.72
ช่วงราคาระหว่างวัน