หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ ด้วยบุคคลากร กระบวนการและเทคโนโลยีอันเป็นเลิศ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

ผลงานของเรา

โครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

14 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

212.18 เมกะวัตต์


โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

19 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

209.19 เมกะวัตต์


กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

421.37 เมกะวัตต์

ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ:
SET: ACE
4.00
(สกุลเงิน บาท)
+0.28 (7.53%)
เปลี่ยนแปลง (%)
58,408,000
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.74-4.00
ช่วงราคาระหว่างวัน