หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ ด้วยบุคคลากร กระบวนการและเทคโนโลยีอันเป็นเลิศ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

ผลงานของเรา

โครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

21 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

247.43 เมกะวัตต์


โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

16 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

202.14 เมกะวัตต์


กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

449.57 เมกะวัตต์

ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ:
SET: ACE
3.72
(สกุลเงิน บาท)
- (-%)
เปลี่ยนแปลง (%)
27,353,700
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.72-3.76
ช่วงราคาระหว่างวัน