ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
02 มิถุนายน 2564 บริษัทจดทะเบียนพบปะนักลงทุนสำหรับผลการดำเนินการประจำไตรมาส 1/64 แบบออนไลน์ เวลา 9.15 – 10:00
20 พฤษภาคม 2564 การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564
10 พฤษภาคม 2564 นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564
03 - 10 พฤษภาคม 2564 Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 บริษัทฯของดสัมภาษณ์ ตอบคำถามหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564
28 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น
26 มีนาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบปะนักลงทุนสำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2563 แบบออนไลน์

เวลา 9.15 – 10:00

25 กุมภาพันธ์ 2564 นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปี 2563
18 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2563

บริษัทฯของดสัมภาษณ์ ตอบคำถามหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการดำเนินงานประจำปี 2563

05 กุมภาพันธ์ 2564 SCBS Clean Energy Day
24 พฤศจิกายน 2563 การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563
13 พฤศจิกายน 2563 นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2563
06 - 13 พฤศจิกายน 2563 Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2563

บริษัทฯของดสัมภาษณ์ ตอบคำถามหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2563