ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
08 มิถุนายน 2565 บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2565 แบบออนไลน์ เวลา 15.15 น. - 16.15 น.
11 พฤษภาคม 2565 นำส่งงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2565
04 - 11 พฤษภาคม 2565 Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทฯของดสัมภาษณ์ ตอบคำถามหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2565
28 เมษายน 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 7 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ เลขที่ 140/6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
18 มีนาคม 2565 บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2564 แบบออนไลน์ เวลา 13.15 น. – 14.00 น.
11 มีนาคม 2565 การประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2564
28 กุมภาพันธ์ 2565 นำส่งงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
21 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2564
01 ธันวาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 แบบออนไลน์ เวลา 9.15 น. – 10.00 น.
30 พฤศจิกายน 2564 การประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564
11 พฤศจิกายน 2564 นำส่งงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564
04 - 11 พฤศจิกายน 2564 Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564