ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
26 มีนาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบปะนักลงทุนสำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2563 แบบออนไลน์

เวลา 9.15 – 10:00

25 กุมภาพันธ์ 2564 นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปี 2563
18 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2563

บริษัทฯของดสัมภาษณ์ ตอบคำถามหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการดำเนินงานประจำปี 2563

05 กุมภาพันธ์ 2564 SCBS Clean Energy Day
24 พฤศจิกายน 2563 การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563
13 พฤศจิกายน 2563 นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2563
06 - 13 พฤศจิกายน 2563 Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2563

บริษัทฯของดสัมภาษณ์ ตอบคำถามหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2563

19 สิงหาคม 2563 การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2563
10 สิงหาคม 2563 นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563
03 - 07 สิงหาคม 2563 Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563

บริษัทฯของดสัมภาษณ์ ตอบคำถามหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563

31 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
20 กรกฎาคม 2563 MKE Invest ASEAN 2020 (IA2020) Thailand