ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
01 ธันวาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 แบบออนไลน์ เวลา 9.15 น. – 10.00 น.
11 พฤศจิกายน 2564 นำส่งงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564
04 - 11 พฤศจิกายน 2564 Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564
01 กันยายน 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/64

โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

19 สิงหาคม 2564 การประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564
16 สิงหาคม 2564 นำส่งงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564
09 - 16 สิงหาคม 2564 Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564
02 มิถุนายน 2564 บริษัทจดทะเบียนพบปะนักลงทุนสำหรับผลการดำเนินการประจำไตรมาส 1/64 แบบออนไลน์ เวลา 9.15 – 10:00
20 พฤษภาคม 2564 การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564
10 พฤษภาคม 2564 นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564
03 - 10 พฤษภาคม 2564 Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 บริษัทฯของดสัมภาษณ์ ตอบคำถามหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564
28 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น