เอกสารนำเสนอ และเว็บแคสต์

การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1/2565
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1/2565
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2564
ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2564
ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 3/2564
ดาวน์โหลด