โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเมืองบุรีรัมย์

สถานที่ : อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ดำเนินการโดย : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

7.5 เมกะวัตต์

กำลังการผลิตรวม

2549

เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้า