ACE ผลงานQ1/64 รายได้เข้าเป้า-กำไร360ลบ.

นิวส์ คอนเน็คท์ - ACE กำไรสุทธิไตรมาส 1/64 อยู่ที่ 360.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42% โกยรายได้จากโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมและรับรู้รายได้เพิ่มเต็มไตรมาส พร้อทเดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 สร้างการเติบโตระยะยาว

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 1,314.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากงวดเดียวกันปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 1,216.6 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 5.7% จากไตรมาส 4/2563 ซึ่งอยู่ที่ 1,242.7 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิ 360.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42% จากไตรมาส 4/63 ที่ทำได้ 254.1 แต่ลดลง 39% จากไตรมาส 1/2563 ที่ทำได้ 593.5 เพราะปีก่อนมีรายได้พิเศษจากการรับเงินค่าสินไหมทดแทนของบริษัทย่อยจำนวน 172 ล้านบาท ส่วนกำไรจากกิจกรรมปกติ (Core Profit) อยู่ที่ 305.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.8 % จากงวดเดียวกันปีก่อนที่ทำได้ 303.1 ล้านบาท

“ACE มีรายได้แตะ 1,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย เป็นผลจากการรับรู้รายได้ของโรงไฟฟ้าใหม่ๆ เต็มไตรมาส กำลังการผลิตรวม 32.9 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 แห่ง กำลังการผลิต 26.9 เมกะวัตต์ ที่ซื้อมาจากบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC และโรงไฟฟ้าขยะกระบี่ 6.0 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ดี ในช่วงไตรมาส 1/2564 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 3 แห่งที่บริษัทฯ ซื้อมายังเดินเครื่องได้ไม่เต็มกำลังเนื่องจากยังอยู่ในช่วงที่มีการปรับปรุงเครื่องจักรเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและลดต้นทุนการผลิตลง รวมทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล 1 ใน 3 แห่งดังกล่าว ยังอยู่ในช่วงการ Test Run ตามขั้นตอนการเปลี่ยนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นรูปแบบสัญญา FiT ซึ่งคาดว่าตั้งแต่กลางไตรมาส 2 เป็นต้นไป โรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งนี้จะสามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเต็มกำลังมากยิ่งขึ้น” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACE กล่าว

สำหรับแนวโน้มผลประกอบการปี 2564 คาดว่ายังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มีโอกาสที่จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าเพิ่มอีกหนึ่งแห่งได้ทันภายในปีนี้ คือ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล VSPP คลองขลุง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ซึ่งการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 60% และยังอยู่ระหว่างเจรจาดีลซื้อกิจการโรงไฟฟ้าอีกหลายดีลเพื่อขยายฐานธุรกิจเพิ่มเติม ซึ่งถ้ามีความคืบหน้าบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ACE ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2564 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.018 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 พ.ค.2564 เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปก่อนหน้านี้เมื่อเดือน มิ.ย. 2563 อีก 0.03 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งปีอยู่ที่ 0.048 บาท/หุ้น

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ACE มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว กำลังการผลิตติดตั้งรวม 247.43 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2564) และมีกำลังการผลิตติดตั้งที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 202.14 เมกะวัตต์ รวมเป็นกำลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 449.57 เมกะวัตต์ และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งให้ได้มากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567

ที่มา: newsconnext