คณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท ACE สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศรวมใจน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มิติหุ้น – เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารนำโดยคุณจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร และพนักงาน กลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศรวมใจน้อมเกล้าฯถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564

ที่มา : mitihoon