ACE ปลื้มนักลงทุนสถาบันชั้นนำกว่า 10 แห่ง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและเก็บข้อมูล โรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนต้นแบบและโรงไฟฟ้าขยะชุมชนต้นแบบ Zero Discharge ของประเทศไทย ที่จังหวัดขอนแก่น

บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ หรือ ACE ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างคับคั่งตั้งแต่ยังไม่เสนอขายหุ้น IPO สำหรับ ACE ที่กำลังเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่าสุดผู้บริหารมากความสามารถ ‘คุณจิรฐา ทรงเมตตา’ และ ‘คุณธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ’ พร้อมทีมผู้บริหาร สร้างความประทับใจแก่นักลงทุนสถาบันชั้นนำกว่า 10 สถาบัน หลังลงพื้นที่เยี่ยมชมศึกษาอย่างจริงจัง โรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบ (โรงไฟฟ้าน้ำพอง) ที่พัฒนาเครื่องจักรจนสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีที่แสดงถึงศักยภาพโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนต้นแบบที่จังหวัดขอนแก่น ที่มีการออกแบบกระบวนการผลิตให้ปลอดกลิ่น ไร้ควัน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปล่อยของเสียและน้ำเสียกลับสู่ชุมชน (Zero Discharge)

โดย ACE มีเป้าหมายในการสร้างสถิติการเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าเต็มกำลังการผลิตให้ยาวนานที่สุด ให้สมกับที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด The Clean Energy Leader อย่างแท้จริง สำหรับการเยี่ยมชมครั้งนี้สร้างความสนใจแก่นักลงทุนหลังจากเข้าเยี่ยมชมกระบวนการอย่างละเอียด แสดงถึงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแสดงถึงศักยภาพ และทำให้กลายเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างครบวงจร

ที่มา: https://stockfocusnews.com/ace-%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96/