แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้"คาดเคาะราคา IPO พ.ย.คาดเข้าเทรด SET ทันภายในปีนี้

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) กล่าวว่า บริษัทคาดว่าจะสามารถกำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ภายในเดือน พ.ย.และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ได้ภายในปีนี้

ในช่วงที่ผ่านมาบริษัท​ฯ ได้เดินสายโรดโชว์​แก่นักลงทุนสถาบันในประเทศ​ไปแล้วกว่า 20 สถาบัน โดยได้รับผลตอบรับที่ดีเนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 4 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าชีวมวล ปัจจุบันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 9 โครงการ มีกำลังการผลิตและจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 89.1 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการพัฒนาราว 15 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตรวมกว่า 200 เมกะวัตต์ ,

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 1 โครงการ กำลังการผลิตรวม 114.4 เมกะวัตต์ ซึ่งมีการ COD ไปแล้วทั้งหมด, โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 1 โครงการ มีกำลังการผลิตและ COD แล้ว 6 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการพัฒนาอีกจำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 2 โครงการ มีกำลังการผลิตที่ COD แล้ว 1.73 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 3.29 เมกะวัตต์

รวมทั้งสิ้นบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 13 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการอีก 20 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวมที่ 210.19 เมกะวัตต์ ซึ่งรวมกำลังการผลิตติดตั้งเป็น 421.37 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถ COD ได้ในปี 65

บริษัทตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตรวมเป็น 1,000 เมกะวัตต์ ในปี 67 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตของกำลังการผลิตที่ 36% จากปีนี้ โดยจะมาจากโรงไฟฟ้าทุกประเภท ทั้งชีวมวล ชีวภาพ ขนะชุมชน และพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งแนวโน้มการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของโลก ที่ผ่านมารัฐบาลทั่วโลกได้ร่วมมือกัน ตั้งเป้ามีปริมาณการปล่อยคาร์บอนเท่ากับศูนย์ภายในปี 93

และยังมีการปฏิวัติรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยสหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส มีเป้าหมายที่จะยกเลิกการใช้น้ำมันภายในปี 83 และเนเธอร์แลนด์ มีเป้าหมายยกเลิกการใช้น้ำมันในปี 68 ซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ประกาศสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือขายเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า หรือรถยนต์ Hybrid

ขณะเดียวกันในประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 72 (5) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนให้ทีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อเสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งนโยบายและการกระทำของรัฐบาลจะต้องเป็นไปตามมาตรานี้

นอกจากนี้ประเทศไทยก็มีแผนปฏิรูปพลังงาน และทางกระทรวงพลังงาน ก็มีแนวโน้มที่อาจจะปรับปรุงแผน PDP 2018 ซึ่งสัดส่วนพลังงานทดแทนสามารถเพิ่มขึ้นได้อีก โดยอาจารย์จากสถาบันชั้นนำของประเทศไทยก็มีการเสนอความคิดเห็นในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนได้มากถึง 40% ทำให้ส่งผลดีต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ด้านนางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร ACE กล่าวว่า บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่อง ตามกำลังการผลิตและการ COD ที่เพิ่มขึ้น โดยในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (59-61) บริษัทฯ มีรายได้ 2,161 ล้านบาทในปี 59 และในปี 60 เพิ่มขึ้นเป็น 4,346 ล้านบาท และในปี 61 เพิ่มขึ้นเป็น 4,849 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 50 % ส่วนกำไรสุทธิ ก็มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยในปี 59 มีกำไรสุทธิ 135 ล้านบาท ปี 60 มีกำไรสุทธิ 334 ล้านบาท และปี 61 มีกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 547 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตของกำไรเฉลี่ยปีละ 101 %

พร้อมกันนี้มองภาวะตลาดในช่วงนี้ แม้ว่าจะไม่ค่อยเอื้อต่อการลงทุนมากนัก แต่บริษัทฯ ก็มีความมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน จากจุดแข็งที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศและผู้นำด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Leader) เห็นได้จากการเข้าไปประมูลโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ สามารถชนะการประมูลเป็นส่วนใหญ่

ที่มา: ryt9