โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดศรีเชียงใหม่

สถานที่ : อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ดำเนินการโดย : บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

9.9เมกะวัตต์

กำลังการผลิตรวม

2556

เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้า