โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด MSW ขอนแก่น

สถานที่ : อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ดำเนินการโดย : บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

6เมกะวัตต์

กำลังการผลิตรวม

2559

เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้า