โรงไฟฟ้าขยะชุมชนขอนแก่น ต้อนรับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และคณะมูลนิธิสถานบันสิ่งแวดล้อมไทย (ม.ส.ท.) เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าฯ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตา ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ คุณจิรฐา ทรงเมตา ประธานกรรมการบริหารบริษัท กลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) นำโดยคุณฤดี ภริงคาร ผู้ช่วยเลขาธิการ กกพ. และคณะมูลนิธิสถานบันสิ่งแวดล้อมไทย (ม.ส.ท.) นำโดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถานบันสิ่งแวดล้อมไทย รวมจำนวน 56 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการดำเนินงานของโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชน แปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบปิด (โรงไฟฟ้าขยะชุมชนขอนแก่น) ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยผู้บริหารบริษัทฯ ได้ให้เกียรติบรรยายและตอบข้อสงสัยการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ยังได้นำคณะเยี่ยมชมเดินชมขั้นตอนการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ ซึ่งได้รับความสนใจและชื่นชมในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าขยะชุมชนขอนแก่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานสากล