หุ้น ACE เปิดซื้อขายวันแรกที่ราคา 4.50 บาท

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม นายพรเมตต์ ทรงเมตตา (ขวาสุด) กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE นายอาทิตย์ นันทวิทยา (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นางสาววีณา เลิศนิมิตร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะ Sole Bookrunner และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายภากร ปีตธวัชชัย (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ และนายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งหุ้น ACE เปิดการซื้อขายที่ราคา 4.50 บาท เพิ่มขึ้นจากราคาเสนอขายสุดท้ายหุ้น IPO ที่ 4.40 บาทต่อหุ้น และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังเปิดการซื้อขาย