ACEจัดเต็มไฟฟ้าชุมชน แห่ร่วมเป้าสูง200เมกฯ

ACE ประกาศพร้อมลุยโรงไฟฟ้าชุมชน จัดเต็มเป้าเกิน 200 เมกะวัตต์ หลังชุมชนแห่ร่วมขบวนเพียบ วางเกมไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชุมชน แต่เพิ่มรายได้ต่อไร่สูง 30% ชี้จุดเด่นเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าชีวมวล รับเชื้อเพลิงได้หมด กดต้นทุนต่ำ พร้อมลุยโรงไฟฟ้าชีวภาพผลตอบแทนสูง

นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา กรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูทคลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด(มหาชน) หรือ ACE เปิดเผยว่า บริษัทได้เตรียมพร้อมในการเข้าประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน ทั้งชีวมวล และชีวภาพ จำนวนค่อนข้างสูงเกิน 200 เมกะวัตต์ จากทั้งหมดที่จะเปิดประมูล 700เมกะวัตต์ หลังจากช่วงที่ผ่านมาได้มีการเดินสายจัดเตรียมชุมชนไว้จำนวนมาก โดยเป็นลักษณะของการที่ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน เช่น การให้ปลูกพืชพลังงาน บนคันนาข้าว ซึ่งใช้พื้นที่เพียง 12.5%ต่อไร่ แต่จะได้ผลตอบแแทนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าถึง 30%ทำให้เกษตรการได้รับผลตอบรับที่ดีขึ้นมาจากพื้นที่เพาะปลูกเดิม แต่หากชุมชนต้องการที่จะปรับมาปลูกพืชพลังงานเยอะขึ้นบริษัทก็พร้อมจะรองรับได้

ทั้งนี้บริษัทยังมีจุดเด่นในด้านประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและ มีเครือข่ายเกษตรกร และโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอันหลากหลายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และศักยภาพในการใช้เชื้อเพลิงได้มากกว่า 50 ชนิดมาผลิตไฟฟ้า ทำให้ชุมชนที่เข้าไปพูดคุยมีความมั่นใจ

ขณะเดียวกันบริษัทก็พร้อมที่จะผลิตไฟฟ้าชีวภาพจากพืชพลังงานซึ่งจะได้ราคารับซื้อไฟที่สูงกว่าชีวมวล โดยบริษัทมีกระบวนการศึกษาเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดี พบว่าจุดหลักของโรงไฟฟ้าชีวิต โดยหากเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนใหญ่ไม่เกิน 4.5 เมกะวัตต์ก็จะใช้โมเดล โรงไฟฟ้าชีวภาพ

สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลของ ACE เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลประเภท Mixed Fuel Type กล่าวคือสามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลายประเภทพร้อม ๆ กัน และมีเทคโนโลยีห้องเผาไหม้ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าความชื้นสูงถึง 65%ศักยภาพหลัก 2 อย่างนี้ทำให้ ACE สามารถใช้เชื้อเพลิงความชื้นสูงถึง 80% ได้ โดยการนำไปผสมกับเชื้อเพลิงที่มีความชื้น 50%ทำให้ได้ค่าเฉลี่ยความชื้น 65% ด้วยเหตุนี้ ACE จึงสามารถใช้พืชหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้เกือบทุกชนิดที่มีในประเทศไทย ส่งผลให้ ACE ควบคุมต้นทุนเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ACE ยังมีการนำเทคโนโลยี IoT, Big Data และ AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการผลิตและซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีทีม Operation & Maintenance ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง

ปัจจุบัน ACE มีโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) อยู่แล้ว 14โรง แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าชีวมวล 9 โรง ครอบคลุมในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก, โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ 1 โรง, โรงไฟฟ้าขยะชุมชน 1โรง และโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อีก 3 โรง ส่งผลให้ปัจจุบัน ACE มีกำลังการผลิตรวม 212.18 MW

นายธีรวุฒิ ระบุถึง กรณีที่บริษัทได้ทำหนังสือถึง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต หรือ กฟผ. เพื่อขอขยายเวลาการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) และขยายกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm จำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 93เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ในกระบวนการ EIA นั้น ยังอยู่ในช่วงการพิจารณาของ กกพ. ซึ่งเข้าใจได้เพราะมีวันหยุดหลายวัน แต่โดยส่วนตัวเชื่อว่า กกพ. จะเลื่อนการเซ็นสัญญาให้ในที่สุด เนื่องจาก ต้นทุนการรับไฟฟ้า SPP ที่ กกพ.ได้ไปนั้นมีความคุ้มค่าสูง

ที่มา : thunhoon